O násLetní pobytyZimní pobytyMimosezónní pobytyTermíny a ceny létoTermíny a ceny zimaVšeobecné podmínkyInformační cestySlevyKontakty

Mimosezónní pobyt v Maďarsku s návštěvami Budapešti a termálních lázní

Vedoucí p.Šindelářová a Mlchová již tradičně využívají výhodných cen mimosezónních pobytů v Maďarsku pro oblíbené pobyty. Každodenní návštěvu termálních lázní doplňují o bohatý program, poznávání Budapešti i okolí Visegrádu, kde bývají skupiny ubytovány.

Budapešť se rozkládá na obou březích Dunaje, spojuje kopcovitou část Budy s Peští, rozkládající se do východní roviny. K nejnavštěvovanějším místům této části patří tržnice a nákupní cenrum na ulici Váci utca a Rákoczi útca. Významnou architektonickou podobu dala městu teprve výstavba 19. století, což uvidíte nejen na promenádě podél Dunaje.

Dominantou Pešti je nádherná budova Parlamentu, 268 m dlouhá a okolo 108 m vysoká, která má téměř tisíc místností. Na průčelí je vyzdobena sochami vůdců maďarských kmenů a maďarských králů.

Jedním z hlavních náměstí Budapešti je náměstí Hrdinů (Hősök tere), jehož dominantou je Památník Tisíciletí (Millenniumi emlékmű): tvoří ho 36 metrů vysoký sloup se sochou archanděla Gabriela na vrcholu a jezdecké sochy knížete Arpáda a šesti kmenových knížat při patě, a dále z kolonády se 14 sochami, představující osm významných uherských předhabsburských králů a pět vůdců protihabsburských povstání.

A samozřejmě nechybí návštěvy oblíbených termálních léčebných lázní. Fotografie dokumentují komplex lázní Széchenyi s mnoha vnitřními i vnějšími bazény. Lázně se nacházejí v centru Budapešti, ve velikém městském parku Városliget, poblíž náměstí Hrdinů.

Kousek od lázní Széchenyi, rovněž v parku Városligét, se nachází zámek Vajdahunyad. Jeho nejvýraznější částí je replika věže hradu Vajdahunyad, imitace historické stavby ze sedmihradského města Hunedoara.

Dalším atraktivním místem je hradní komplex Buda: hradní čvrť s Rybářskou baštou, královským palácem a chrámem sv. Matyáše, palácem Sándor a dalšími historickými objekty je dosažitelná z nábřeží jak pěšky, tak lanovou dráhou. Pod hradní čtrtí se nacházejí rozsáhlé jeskyně v délce cca 12 km, jejichž část je přístupná s průvodcem.

Impozantní bývalý královský hradní komplex ve Visegrádu je dalším výletním cílem: zde v roce 1335 zprostředkoval uherský král Karel Robert z Anjou smír mezi polským králem Kazimírem VI. a českým králem Janem Lucemburským. Hrad sestával z dolního hradu (nyní rozsáhlé archeologické naleziště, které můžete navštívit), horního hradu a vodní bašty. Z vrcholových věží je nádherný pohled na Dunaj.

Cestou do místa ubytování skupina navštívila slavné město Ostřihom/Esztergom. Historie města sahá až do 4. stol. před n. l., kdy zde sídlili Keltové. Ve 2. století n. l. tu římské legie pod vedením Marka Aurelia založily na původním slovanském hradišti tábor. Na hradě, vybudovaném roku 972, se narodil první uherský král Štěpán I. (1000 - 1038), zakladatel uherského státu, který byl později prohlášen za svatého. Od 10. do poloviny 13. století byl Ostřihom hlavním městem Maďarska, sídlem uherského krále Bély IV a církevním střediskem země. Sídlem biskupa, hlavy maďarské katolické církve, je město dodnes. Prohlédnout si zde můžete baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Vojtěcha a zdejší klenotnici, kopuli a kryptu, dále středověký královský palác, muzea, projít křížovou cestu nebo malebné městečko s farním kostelem a biskupským palácem.